Wyzwolenie czy uwięzienie?

Autor

  • Krzysztof Jurecki

Słowa kluczowe:

fotografia mody, perswazyjny erotyzm, inscenizacja, eklektyzm

Abstrakt

Keymo (ur. 1984) reprezentuje fotografię z pogranicza portretu, aktu i mody, w typie m.in. Helmuta Newtona. Jest to ponowoczesny świat z zagubioną tożsamością, a nawet z jej wyzbyciem się na korzyść zatarcia granicy miejsca, czasu i często rysu indywidualnej podmiotowości (określonej twarzy, osoby), która rozpływa się i znika, pomimo że ją widzimy. Mamy bardziej do czynienia z poszczególnymi scenami czy kadrami, jak z filmów Davida Lyncha, w których postaci zmieniają się w fantomy, nakładając na nie własne projekcje myślowe. Gubimy się w nich, jak w labiryncie bez wyjścia. Pozostaje rytuał na zgliszczach dawnego dziedzictwa, które stało się ruiną.  

Opublikowane

2020-07-17