Zbiory fotograficzne przechowywane w Bibliotece i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, i co dalej?

Autor

  • Anna Polańska

Słowa kluczowe:

Archiwum fotografii ASP, Biblioteka i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, cyfryzacja, kolekcje fotografii, kultura materialna, ochrona zbiorów, Zbrojownia Sztuki

Abstrakt

Zdjęcie jest wytworem kultury materialnej, tym samym wymaga właściwej ochrony. Biblioteka i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku posiada w swoich zbiorach kolekcje fotografii cyfrowej i klasycznej. Jedną z form ochrony negatywów i pozytywów jest ich cyfryzacja. Powstające w wyniku cyfrowych zapisów bazy danych również należy zabezpieczać, nie zapominając o tym, iż kolekcje są dobrem wspólnym i powinny być dostępne dla szerszego grona odbiorców. Idealnym narzędziem do rozpowszechniania zbiorów jest Internet. Omówione poniżej przykłady realizowanych projektów przez pracowników Biblioteki i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokazują, w jaki sposób można wykorzystać posiadane zasoby.   

Opublikowane

2020-07-17