Archiwum i kreacja. Privates Institut für Neuzeitliche Familienfotografie Alexandra Honorego

Autor

  • Lech Lechowicz

Słowa kluczowe:

album rodzinny, awangarda, fotografia rodzinna, fotografia wernakularna, found footage, instalacja, książka artystyczna, neoawangarda, objets trouvés

Abstrakt

Archiwum i kreacja to pojęcia należąc do odmiennych porządków. Kreacja spowodowała jednak, że w sztuce ostatnich dekad pojawiły się zjawiska, których twórcy czynią bezpośredni użytek z archiwum lub się nim inspirują. Wśród nich najczęściej wykorzystywanymi archiwaliami są fotografie, które traktowane są jako objets trouvés czy fotograficzny found footage. Głównie są nimi fotografie rodzinne lub to, co określa się szerszym nieco pojęciem, fotografie wernakularne. W wieku XX wspomniane zjawiska wystąpiły w kręgu sztuki awangardy i neoawangardy oraz w sztuce lat 80. i 90.
Alexander Honory jest jednym z przykładów współczesnych artystów, którzy wykorzystują fotografię rodzinną. W roku 1979 utworzył zajmujący się nią Privates Institut für Neuzeitliche Familienfotografie (Prywatny Instytut Nowożytnej Fotografii Rodzinnej). Zgromadzony tam na skalę prywatnych możliwości zbiór pełni funkcje nie tylko archiwalno-historyczne, ale jest także źródłem materiałów do własnej twórczości jej założyciela. Poczynając od początku lat 90. Honory korzystając z kolekcji Instytutu tworzy wieloelementowe dzieła w postaci instalacji oraz książek artystycznych.

Opublikowane

2020-07-17