Jaczynowski, Lech. „Nauki O Kulturze Fizycznej W Wymiarze Historycznym a Nowa Klasyfikacja Dziedzin I Dyscyplin Naukowych W Polsce”. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2, no. 2 (maj 27, 2019): 11-28. Udostępniono sierpień 9, 2020. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/420.