Staniek, Marzena, i Krystyna Górna-Łukasik. „Warunki Do zajęć Ruchowych W śląskich Przedszkolach”. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 15, no. 3 (kwiecień 6, 2019): 51-64. Udostępniono styczeń 16, 2021. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/368.