Rowiecki, Michał, i Lewsław Kulmatycki. „Strategie Radzenia Sobie Ze Stresem U mężczyzn uprawiających Narciarstwo Ekstremalne”. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16, no. 2 (kwiecień 3, 2019): 99-111. Udostępniono styczeń 19, 2021. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/332.