Łuczak, Maciej, i Leonard Nowak. „Profesor Dr Hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny Historyk Kultury Fizycznej”. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16, no. 2 (kwiecień 3, 2019): 11–26. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/328.