Łubkowska, Wioletta, Jarosław Nadobnik, Michał Tarnowski, i Maria Alicja Nowak. „Samoocena Wiedzy, umiejętności Zawodowych I Kompetencji społecznych studentów Podstawą Ewaluacji Programu studiów Kierunku Turystyka I Rekreacja”. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16, no. 4 (kwiecień 1, 2019): 145–161. Udostępniono październik 4, 2022. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/315.