Bohdan, Tomasz. “Sprawozdanie Z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych O Sporcie Nt. „Sport I Turystyka W świetle Nauk społecznych: Historia, Stan Obecny I wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa)”. Sport and Tourism Central European Journal 17, no. 1 (March 31, 2019): 145–148. Accessed February 22, 2024. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/305.