Cieślik, Błażej, i Bożena Ostrowska. „Związek Zaburzeń Poznawczych Z Ryzykiem Upadku wśród osób Starszych – Doniesienia wstępne”. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 1, no. 2 (marzec 28, 2019): 117-125. Udostępniono styczeń 23, 2021. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/268.