Górna-Łukasik, Krystyna, i Mateusz Ziemba. „Wybrane Uwarunkowania Oceny Nauczyciela Wychowania Fizycznego Przez absolwentów szkoły średniej”. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2, no. 1 (marzec 26, 2019): 95–110. Udostępniono październik 17, 2019. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/252.