Potrzuski, K. „Niezrealizowane Elementy Projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek Do dziejów Uczelni W 90. Rocznicę Jej Powstania”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 3, nr 1, marzec 2020, s. 29-44, doi:10.16926/sit.2020.03.02.