Porada, Z., i E. Kałamacka. „Przyczynek Barona Pierre’a De Coubertina Do Organizacji Olimpijskich konkursów Sztuki”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 2, nr 4, styczeń 2020, s. 11-27, doi:10.16926/sit.2019.02.31.