Wojciechowska, K., P. Gołębiowski, A. Woropaj-Hordziejewicz, i J. Niedzielski. „Kręcz Szyi U Dzieci – Etiologia, Objawy I Leczenie”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 3, wrzesień 2019, s. 127-41, doi:10.16926/sit.2019.02.27.