Zalech, M., i L. Jaczynowski. „Dobowy budżet Czasu studentów Kierunku Wychowanie Fizyczne”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 3, wrzesień 2019, s. 107-23, doi:10.16926/sit.2019.02.26.