Petruk, L., i I. Grygus. „Wpływ ćwiczeń Fizycznych Na rozwój Fizyczny I Fizyczne Przygotowanie Studentek Pierwszego Roku studiów”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 3, wrzesień 2019, s. 97-105, doi:10.16926/sit.2019.02.25.