MÍČOVÁ, P. „Obraz Sportu I Wychowania Fizycznego W czechosłowackich Filmach Dokumentalnych (1945–1959)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 2, nr 3, wrzesień 2019, s. 59-70, doi:10.16926/sit.2019.02.23.