Małolepszy, E., i T. Drozdek-Małolepsza. „Sport W Powiecie Krzemienieckim W świetle Czasopisma «Życie Krzemienieckie» (1932–1939)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 3, wrzesień 2019, s. 39-58, doi:10.16926/sit.2019.02.22.