Jaczynowski, L. „Nauki O Kulturze Fizycznej W Wymiarze Historycznym a Nowa Klasyfikacja Dziedzin I Dyscyplin Naukowych W Polsce”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 2, nr 2, maj 2019, s. 11-28, doi:10.16926/sit.2019.02.11.