Staniek, M., i K. Górna-Łukasik. „Warunki Do zajęć Ruchowych W śląskich Przedszkolach”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 15, nr 3, kwiecień 2019, s. 51-64, doi:10.16926/kf.2016.15.21.