Sahaj, Tomasz. “Recenzja Monografii Wieloautorskiej Pod Redakcją Naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego I Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne I społeczne Aspekty Sportu I Turystyki, Częstochowa 2016, Ss. 324”. Sport and Tourism Central European Journal, vol. 15, no. 4, Apr. 2019, pp. 197-03, doi:10.16926/kf.2016.15.41.