Kobierecki, M. M. „Międzynarodowy Komitet Olimpijski Jako Aktor Dyplomatyczny”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 1, kwiecień 2019, s. 101-14, doi:10.16926/kf.2017.16.06.