Petričková, L., i K. Zusková. „Satysfakcja Z życia Nauczycieli Wychowania Fizycznego W związku Z Nauczaniem Jednego Lub dwóch przedmiotów Oraz Pozalekcyjnymi zajęciami Sportowymi”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 2, kwiecień 2019, s. 145-57, doi:10.16926/kf.2017.16.19.