Rowiecki, M., i L. Kulmatycki. „Strategie Radzenia Sobie Ze Stresem U mężczyzn uprawiających Narciarstwo Ekstremalne”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 2, kwiecień 2019, s. 99-111, doi:10.16926/kf.2017.16.16.