Staroń, R. „Programy Wychowania Fizycznego I Ich Realizacja W państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa W Latach 1918–1932”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 2, kwiecień 2019, s. 27-44, doi:10.16926/kf.2017.16.13.