Łuczak, M., i L. Nowak. „Profesor Dr Hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny Historyk Kultury Fizycznej”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 2, kwiecień 2019, s. 11-26, doi:10.16926/kf.2017.16.12.