Tatarczuk, J., R. Asienkiewicz, A. Wandycz, i I. Jerzak. „Dojrzewanie dziewcząt Z województwa Lubuskiego W kontekście Wybranych czynników środowiskowo-społecznych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 3, kwiecień 2019, s. 127-38, doi:10.16926/kf.2017.16.30.