Tlustý, T. „Krótkie porównanie Wychowania Fizycznego I Sportu W czechosłowackiej I Polskiej YMCA W Okresie międzywojennym”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 3, kwiecień 2019, s. 29-45, doi:10.16926/kf.2017.16.24.