Urniaż, J. „Gospodarka I Polityka a Szkolne Wychowanie Fizyczne W Wybranych Krajach Europejskich I Polsce Na Przestrzeni dziejów”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 3, marzec 2019, s. 11-28, doi:10.16926/kf.2017.16.23.