Łubkowska, W., J. Nadobnik, M. Tarnowski, i M. A. Nowak. „Samoocena Wiedzy, umiejętności Zawodowych I Kompetencji społecznych studentów Podstawą Ewaluacji Programu studiów Kierunku Turystyka I Rekreacja”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 16, nr 4, kwiecień 2019, s. 145-61, doi:10.16926/kf.2017.16.43.