Bohdan, T. “Sprawozdanie Z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych O Sporcie Nt. „Sport I Turystyka W świetle Nauk społecznych: Historia, Stan Obecny I wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa)”. Sport and Tourism Central European Journal, vol. 17, no. 1, Mar. 2019, pp. 145-8, doi:10.16926/kf.2018.17.11.