Liannoi, Y., M. Liannoi, L. Maksymenko, i Y. Kopytina. „Techniki Rekreacyjne (element Unihokeja) Dla Dzieci W Wieku 5 I 6 Lat”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 17, nr 1, marzec 2019, s. 69-78, doi:10.16926/kf.2018.17.04.