Drozdek-Małolepsza, T., E. Małolepszy, i D. Bakota. „Marsz Na Polską Górę Jako przykład zawodów Wojskowo-Sportowych Na Wołyniu (1934–1939)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 17, nr 1, marzec 2019, s. 11-22, doi:10.16926/kf.2018.17.01.