Chmiel, A. „[rec.] M. Łuczak, Szermierka W Koninie W XX I XXI Wieku (1966–2016), Konin 2016, Ss. 375”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 17, nr 2, marzec 2019, s. 159-67, doi:10.16926/kf.2018.17.20.