Cynarski, W. J. „30 Lat Rzeszowskiego Ośrodka «Dojo Budokan» (1987–2017)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 17, nr 2, marzec 2019, s. 101-15, doi:10.16926/kf.2018.17.16.