Broďáni, J., i Ľuboslav Šiška. „Subiektywne Samopoczucie I aktywność Ruchowa Uczennic szkół średnich”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 1, nr 1, marzec 2019, s. 81-91, doi:10.16926/sit.2018.01.06.