Szymanek-Pilarczyk, M., i M. Szlubowska. „Wykorzystanie Testu FMS W Diagnostyce Aparatu Ruchu Po Zastosowaniu Treningu Funkcjonalnego U zawodników piłki nożnej”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 1, nr 1, marzec 2019, s. 69-80, doi:10.16926/sit.2018.01.05.