Tomecka, M. „Wzory Kultury Fizycznej a Wzory społeczne W Grupach Dyspozycyjnych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 1, nr 1, marzec 2019, s. 57-68, doi:10.16926/sit.2018.01.04.