Cieślik, B., i B. Ostrowska. „Związek Zaburzeń Poznawczych Z Ryzykiem Upadku wśród osób Starszych – Doniesienia wstępne”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 1, nr 2, marzec 2019, s. 117-25, doi:10.16926/sit.2018.01.18.