Małolepszy, E. „Wstęp Do Numeru”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 1, kwiecień 2019, s. 7-8, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/259.