Kmiecińska, M. „Infrastruktura Wolnoczasowa, Preferencje, możliwości I Oczekiwania, dotyczące Sposobu spędzania Czasu Wolnego Przez młodzież Ze środowiska małomiasteczkowego”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 1, marzec 2019, s. 125–146, doi:10.16926/sit.2019.02.08.