Górna-Łukasik, K., i M. Ziemba. „Wybrane Uwarunkowania Oceny Nauczyciela Wychowania Fizycznego Przez absolwentów szkoły średniej”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 1, marzec 2019, s. 95–110, doi:10.16926/sit.2019.02.06.