Urniaż, J., i M. Jurgielewicz-Urniaż. „Szkolne Wychowanie Fizyczne W III Rzeczypospolitej. Rozważania W kontekście Problematyki wartości I obowiązku Oraz Dziedzictwa Kulturowego Na Przestrzeni wieków”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 2, nr 1, marzec 2019, s. 75–92, doi:10.16926/sit.2019.02.05.