Škoda, Z. „Igrzyska X Olimpiady W Los Angeles 1932: Opowieść O Czechosłowackiej Drużynie Olimpijskie”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, T. 2, nr 1, marzec 2019, s. 65–74, doi:10.16926/sit.2019.02.04.