Bobrík, M. „Wychowanie Fizyczne I Sport Na Słowacji Po Utworzeniu Czechosłowacji (1918–1924)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 2, nr 1, marzec 2019, s. 47–63, doi:10.16926/sit.2019.02.03.