Obłąkowska, K. A. „Sektor Turystyczny W Polsce W Przededniu I Obliczu Pandemii COVID-19”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 2, lipiec 2022, s. 117-3, doi:10.16926/sit.2022.02.07.