Pasicznik, W., i A. Wilczkowska. „Kompetencje Nauczyciela Wychowania Fizycznego (na Podstawie Wybranych aspektów Z doświadczenia Edukacji Szkolnej Ukrainy – Aspekt Pedagogiczny)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 2, lipiec 2022, s. 65-77, doi:10.16926/sit.2022.02.04.