Ostrowska-Tryzno, A. ., i A. Pawlikowska-Piechotka. „Turystyka Kulturowa, Muzea I Konsekwencje Pandemii COVID-19”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 1, kwiecień 2022, s. 123-39, doi:10.16926/sit.2022.01.07.