Bohdan, T. ., i K. . Kowalik. „Krępująca Zasada Fair Play We współczesnym Sporcie”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 1, kwiecień 2022, s. 103-20, doi:10.16926/sit.2022.01.06.