Oderov, A. ., M. Kuznetsov, S. . Romanchuk, D. . Pohrebniak, S. . Indyka, i N. . Bielikova. „Analiza Poziomu sprawności Fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych We Lwowie Na Etapie Podstawowym”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 1, kwiecień 2022, s. 93-102, doi:10.16926/sit.2022.01.05.